Ring til os på: 24 60 13 78

Du kan give os lov til at indberette moms og e-indkomst på dine vegne. Samt ligeledes have adgang til din SKATTEKONTO, importspecikationer osv.

Se hvorledes du giver RegnskabsHuset autorisation til Tast Selv Erhverv

 1. Log på Tast Selv Erhverv
 2. Vælg Profil- og kontaktoplysninger
 3. Vælg Rettigheder og adgange til Tast Selv
 4. Vælg Autoriser revisor m.fl.
 5. Vælg det område, du vil give adgang til under Rettigheder. (Bemærk: Hvis du ønsker at give en revisor adgang til eIndkomst, skal du vælge Ansatte og derefter vælge Indberet til indkomst dernæst vælge Autoriser revisor m.fl.)
 6. Tryk på pilen
 7. Indtast din revisors cvr- eller se-nummer under Cvr-/se-nr.
 8. Tryk på pilen
 9. I feltet under Slutdato vælger du, hvor længe adgangen skal gælde
 10. Tryk på Gem

Giv autorisation til eIndkomst

 1. Virksomhedens NemID-administrator logger på Tast Selv Erhverv
 2. Vælg Ansatte
 3. Vælg Indberet til eIndkomst
 4. Vælg Autorisere revisor m.fl. til indberetning. (Hvis punktet mangler, skal du vælge Ændre tilmeldingsoplysninger og derefter sætte flueben i feltet Autorisere revisor m.fl. til indberetning).
 5. Skriv revisorens se-nummer i feltet Indberetning til/forespørgsel på eIndkomst.
 6. Tryk på Godkend


Vores CVR nr. er 43 20 77 76

RegnskabsHuset

Digtergangen 5, 2. th.
2860 Søborg

Telefon: 24 60 13 78